Tags

, , , ,

Barndommens Gade

Peter Hansen: Legende børn paa Enghave Plads,  1906-1907

Peter Hansen: Legende børn paa Enghave Plads, 1906-1907

Jeg er din barndoms gade,
jeg er dit væsens rod.
Jeg er den bankende rytme
i alt hvad du længes mod.
Jeg er din mors grå hænder
og din fars bekymrede sind,
jeg er de tidligste drømmes
lette, tågede spind.

Jeg gav dig min store alvor
en dag du var vildt forladt,
jeg dryssed lidt vemod i sindet
en drivende regnvejrsnat.
Jeg slog dig engang til jorden
for at gøre dit hjerte hårdt,
men jeg rejste dig varligt op igen
og tørrede tårerne bort.

Det er mig der har lært dig at hade,
jeg lærte dig hårdhed og spot.
Jeg gav dig de stærkeste våben
du skal vide at bruge dem godt.
Jeg gav dig de vagtsomme øjne,
på dem skal du kendes igen,
møder du en med det samme blik,
skal du vide han er din ven.
Jeg er din barndoms gade,
jeg er dit væsens rod.
Jeg gav dig de vagtsomme øjne,
på dem skal du kendes igen
møder du en med det samme blik
skal du vide at han er din ven.

Og hører du renere toner
stemt til en skønnere sang,
skal du længes efter min stemmes
sprukne og kejtede klang.
Fløj du så vidt over lande,
og voksede du fra din ven?
– Jeg er din barndoms gade,
jeg kender dig altid igen.
Jeg er din barndoms gade,
jeg er dit væsens rod.
Jeg gav dig de vagtsomme øjne,
på dem skal du kendes igen
møder du en med det samme blik
skal du vide at han er din ven.

Ja, jeg er din barndoms gade,
jeg er dit væsens rod,
og jeg er den bankende rytme
i alt hvad du længes mod.
Fløj du så vidt over lande,
og voksede du fra din ven?
– Jeg er din barndoms gade,
jeg kender dig altid igen.

Tove Ditlevsen, 1943

Childhood’s Street

Scotland Street School Museum - Photo: Michael Großpietsch, 2012

Scotland Street School Museum – Photo: Michael Großpietsch, 2012

I am the street of your childhood 
I am the root of your being.
I am the beating rythm
In all you are longing for.
I am the grey hands of your mother
And the troubled mind of your father,
I am the earliest dreams’
Light, froggy web.

I gave you my huge sobriety
One day when you were seriously lost
I scattered some sadness in the mind
One pouring rainy night
I struck you to the ground once,
To harden your heart,
But I raised you carefully up
And wiped the tears away.

It was I who taught you to hate
I brought to you harshness and derision.
I gave you the strongest weapons
You must know how to use them right.
I gave you the wary eyes,
By them you shall be recognized
If you meet any with the same look
You should know that he is your friend.
I am the street of your childhood
I am the root of your being.
I gave you the wary eyes,
By them you shall be recognized
If you meet any with the same look
You should know that he is your friend.

And if you hear purer notes
Tuned to a more beautiful song,
You should long for my voice’s
Distortet and akward sound again.
Did you fly so far over countries,
And outgrow your friend?
– I am the street of your childhood,
I will always recognize you again.
I am the street of your childhood
I am the root of your being.
I gave you the wary eyes,
By them you shall be recognized
If you meet any with the same look
You should know that he is your friend.

Yes, I am the street of your childhood,
I am the root of your being,
And I am the beating rythm
In all you are longing for.
Did you fly so far over countries,
And outgrow your friend?
– I am the street of your childhood,
I will recognise you always.

English: Michael Großpietsch, 2013

Straße der Kindheit

Peter Hansen: Ved Enghave Plads

Peter Hansen: Ved Enghave Plads

Ich bin die Straße deiner Kindheit,
ich bin die Wurzel deines Wesens.
Ich bin der klopfende Rhythmus
in allem, wonach du dich sehnst.
Ich bin die grauen Hände deiner Mutter
und das besorgte Gemüt deines Vaters,
ich bin deiner frühesten Träumes
leichtes, nebliges Netz.

Ich schenkte dir meinen großen Ernst
eines Tages, als du völlig verlassen warst,
ich streute etwas Wehmut in das Gemüt
in einer Nacht mit stürzendem Regen.
Ich schlug dich einmal zu Boden,
um dein Herz zu härten,
aber ich richtete dich behutsam wieder auf
und wischte die Tränen weg.

Ich bin es, der dich das Hassen gelernt hat,
ich brachte dir Härte und Spott bei.
Ich schenkte dir die stärksten Waffen
du musst darauf achten, sie richtig zu gebrauchen.
Ich schenkte dir die wachsamen Augen,
an denen sollst du wiedererkannt werden,
triffst du jemanden mit dem gleichen Blick,
musst du wissen, dass er dein Freund ist.
Ich bin die Straße deiner Kindheit,
ich bin die Wurzel deines Wesens.
Ich schenkte dir die wachsamen Augen,
an denen sollst du wiedererkannt werden,
triffst du jemanden mit dem gleichen Blick,
musst du wissen, dass er dein Freund ist.

Und hörst du reinere Töne
gestimmt für ein schöneres Lied,
sollst du dich nach meiner Stimme sehnen,
mit ihrem brüchigen und unbeholfenem Klang.
Flogst du so weit über Länder,
und entwuchst du deinem Freund?
– Ich bin die Straße deiner Kindheit,
ich erkenne dich immer wieder.
Ich bin die Straße deiner Kindheit,
ich bin die Wurzel deines Wesens.
Ich schenkte dir die wachsamen Augen,
an denen sollst du wiedererkannt werden,
triffst du jemanden mit dem gleichen Blick,
musst du wissen, dass er dein Freund ist.

Ja, ich bin die Straße deiner Kindheit
ich bin die Wurzel deines Wesens,
und ich bin der klopfende Rhythmus
in allem, wonach du dich sehnst.
Flogst du so weit über Länder,
und entwuchst du deinem Freund?
– Ich bin die Straße deiner Kindheit,
ich erkenne dich immer wieder.

Deutsch: Michael Großpietsch, 2013

 

Advertisements